פרשת השבוע: ״משפטים״ Parashat hashavua : “Ley”

בס״ד
פרשת השבוע: ״משפטים״

כתוב בפרשה: ״אם כסף תלווה, את העני עימך״. חז”ל מפרשים: ‘עשר בשביל שתתעשר’. התורה הקדושה מלמדת אותנו שגדולה זכותו של העני שעל ידו בא העושר לאדם, שהרי על ידי מצוות הצדקה זכה לכך. לכן כתוב בפרשה’: “אם כסף תלווה, את העני עימך”, כלומר אם הגעת לדרגת עשירות, דע לך שהעני עימך – איתך, והוא שותף איתך בעושרך, כי בגללו התעשרת. עוד אמרו חכמים: “יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני – העני עושה עם בעל הבית”.
לכן חבריי היקרים, נזכור תמיד שלתת צדקה או עזרה, אם בממון, באוזן קשבת ובכל עניין, זוהי זכות! אז אם נופל בחלקנו לתת ולעזור, זה יותר לנותן מאשר למקבל ונעשה זאת בשמחה ובהודיה להשם יתברך.

כניסת שבת והדלקת נרות זמן ת”א: 17:12 יציאת שבת 18:13

שבת שלום ומבורך!

Traducción

Escribe asunto: “Si prestas dinero, los pobres”. Sabios interpretan: ‘Diez a hacerse rico “Santa Biblia nos que la grandeza lado derecho de los pobres cuya riqueza llegó un hombre, porque por mitzvá de caridad enseña lo ganó, así que deje el asunto:.”. Si prestas dinero, los pobres con vosotros “, es decir, si que ha alcanzado el rango de rico, pobre, ya sabes con usted – usted y su riqueza se comparte con vosotros, que a causa de ello ricos más sabios dijeron: “. más de la casa lo hace con los pobres – los pobres lo hacen con el propietario.”

Por lo tanto, queridos amigos, recuerde siempre que debe dar caridad o de ayuda, ya sea en dinero, un oído que escucha y todo, esto es justo! Así que si cae nuestra mucho para dar y ayudar, esto da más que el destinatario y lo hará con alegría y acción de gracias a Dios.

Shabat tiempo de encendido de velas y TA: Éxodo 17:12 Sábado 18:13

Shabat Shalom y bienvenido

Fuente:May Golan