פרשת השבוע: ״יתרו״ Parashat hashavua : ” Jetro “

בס״ד
פרשת השבוע: ״יתרו״

כתוב בפרשה: ״ויחן שם ישראל נגד ההר״, בהר סיני. מסופר שמעמד הר סיני גרם לאחדות בעם ישראל, כך שהיו כולם בלב אחד ללא מחלוקות. הרבי מקוז’ניץ זצ”ל אומר: “אילו כל בני-ישראל היו נעשים אגודה אחת ומשלבים איש את ידו ביד רעהו, היו כל הידיים נעשות יד אחת והיא הייתה מגיעה עד כיסא הכבוד”.
חבריי היקרים, נקבל עלינו שכולנו נדאג לקירוב לבבות ואהבת חינם, נתרחק מרע ונעשה טוב ונחזק איש את חברו בטוב וגם ברע. ובכך ב״ה נזכה לגאולה שלמה ואמיתית, אמן.

כניסת שבת והדלקת נרות זמן ת”א: 17:07 יציאת שבת 18:08

שבת שלום ומבורך !

Traducción

Parashat hashavua : ” Jetro “

Escribe el caso: Israel acampó allí frente a la montaña, el Monte Sinaí. Sinaí dijo a la unidad del pueblo de Israel hecha, para que todos estaban en una controversia. Koznitz Rebe ZT dice: “Si todos los hijos de Israel habían convertido en una sociedad e incorporar mano de cada uno en la mano, era todo hecho a mano con una mano y ella se acercaba al trono”.

Estimados amigos, que se hará cargo de nosotros que a todos nos gusta unir a la gente y libre, debe salir del mal y haz el bien, Vamos a fortalecer su mejor amigo y el mal. Y por lo tanto vamos a dar gracias a Dios por la redención artista completo y sincero.

Shabat tiempo de encendido de velas y TA: Éxodo 17:07 Sábado 18:08

Shabat Shalom y bienvenidos!

fuente:May Golan

Radio World Powered By : radioworld.com