פרשת השבוע: ‘כי-תשא’ Parashat hashavua ”llevar”

בס״ד
פרשת השבוע: ‘כי-תשא’

כתוב בפרשה שבני ישראל נצטוו לתת תרומה “מחצית השקל” ולא שקל שלם, מדוע? יש כאן מוסר השכל: אדם לעולם לא יגיע לשלמות לבדו, אלא רק אחרי שיצרף אדם נוסף אליו. כאשר שתי נתינות של שני אנשים שונים מצטרפים יחד לשקל אחד, כך נוצר לו השלם. החיבור הזה מלמד אותנו שגם האדם הפשוט ביותר, בכוחו להשלים גם את האדם הגדול.

כניסת שבת והדלקת נרות זמן ת”א: 17:28 יציאת שבת 18:27

שבת שלום ומבורך!

Traducción

Parashat hashavua ”llevar”

Escribe el caso de que Israel se les ordenó hacer una donación “medio centavo” y no pagar un centavo, por qué? Aquí.Un hombre nunca llegará a la perfección solo, pero sólo después de traer a otra persona a él. Cuando tanto el señor de dos personas diferentes vienen juntos uno lo ha creado. Este ensayo para enseñanza que incluso el hombre más simple, su fuerza para completar a la gran persona también.

La entrada de las velas de Shabat en el tiempo de Tel Aviv: 17:28 de salida el sábado 18:27

 

Shabat Shalom y bendición!

fuente:May Golan

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com