פרשת השבוע: ‘במדבר’ Parashat Hashavua: el desierto

בס״ד

פרשת השבוע: ‘במדבר’

הפרשה פותחת במפקד האוכלוסין בעם ישראל ובה מתמנים נשיאי השבטים לעורכי המפקד. כפי שנאמר: ‘איש – ראש לבית אבותיו הוא’. כידוע, מנהגו של עולם הוא שכשמתמנה אדם כפרנס על הציבור, לרוב הוא משנה בבת אחת את אורחותיו עם הבריות ונעשה יהיר וגאה עד שאינו מכיר עוד את אחיו מאתמול שלשום. משום כך מזהירה התורה כל מנהיג בישראל, שגם לאחר שמתמנה להיות ‘ראש לבית אבותיו’, ישתדל להיות אותו איש צנוע ומסור לזולת, כפי שהיה קודם שנתמנה לתפקידו הרם.
חבריי היקרים, כדאי שנזכור תמיד מה היא חשיבותם של הצניעות והענווה.

כניסת שבת והדלקת נרות זמן ת”א: 19:16 יציאת שבת 20:22

שבת שלום ומבורך!

Traducción

Provisión abre la población del censo de Israel con presidentes tribales son nombrados editores comandante. Como está escrito: ‘El hombre – la cabeza de un hogar de ancianos. Como sabemos, el camino del mundo es persona en los medios de vida pública, a menudo cambia sus formas a la vez con la gente cada vez arrogante y orgulloso que no reconocen sus hermanos ayer. Por lo tanto, la Torá advierte a todos los jefes de Israel, incluso después de ser nombrado primer hogar de ancianos, tratará de ser el mismo hombre humilde dedicada a los demás, ya que fue nombrado a principios de elevada posición.

Queridos amigos, hay que recordar siempre cuál es la importancia de la humildad.

Shabat tiempo de encendido de velas y TA: Éxodo 19:16 Sábado 20:22

Shabat Shalom y bienvenidos!

Fuente:May Golan

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com