ערב סוכות : Víspera de Sucot

בס״ד
ערב סוכות
מסורת האושפיזין – ‘אורחים בסוכה’, עוברת מדור לדור במורשת ישראל. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ’וב זצ”ל, שהיה נוהג להזמין לסוכתו דווקא אנשים פשוטים מאוד ואיתם היה אוכל את סעודת החג.
החסידים תמהו על מנהגו זה וכי אינך יכול להביא אורחים הולמים יותר? שאלוהו פעם תלמידיו. השיב להם הצדיק: לעתיד לבוא כשיזמינו את כל הצדיקים לסוכת עורו של לוייתן – לסוכת המשיח, ארצה גם אני כמובן להיכנס לסוכה, אך שומרי הפתח יעכבוני בכעס: חוצפה שכזאת, איך אדם שכמותך מעז להיכנס בין הצדיקים וגדולי עולם? או אז אענה להם: גם אני הזמנתי לסוכתי אנשים פשוטים ולא התביישתי מהם.
כניסת החג והדלקת נרות זמן ת”א: 18:22 מוצאי החג 19:15
חג סוכות שמח!

Traducción

Con la ayuda de Dios

Víspera de Sucot

La tradición de Ushpizin – ‘Invitados en el Sukkah’, pasa de generación en generación en patrimonio israel narrado sobre Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev Z ′′ L, que solía invitar a su sukkah específicamente gente muy simple y con ellos comería la fiesta de la fiesta de Vacaciones

Los devotos se preguntarán sobre esta costumbre y que no puedes traer más invitados apropiados? Que Dios sea una vez sus discípulos. Los justos les respondieron: Para el futuro vendrá cuando inviten a todos los justos a la Suckah de Leviathan – a la Sucá del Mesías, yo también querré entrar en el Suckah, pero los guardianes de la puerta me retrasarán en ira : Qué grosero, cómo se atreve un hombre como tú a entrar entre los justos y los grandes pueblos del mundo? O entonces les responderé: También invité a gente sencilla a Sukkati y no me avergonzaba de ellos.

Entrada de la festividad y encendido de velas Hora Tel Aviv: 18:22 Tarde festiva 19:15

¡Felices vacaciones en Sucot!

 

 

Fuente: May Golan

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com