חג שמיני עצרת : Asamblea del octavo día

בס״ד
חג שמיני עצרת ❤
בשמחת תורה כולנו נשמח על שסיימנו את קריאת התורה ומיד באותו היום נתחיל אותה שוב, כדי שלא ישאר חלל ריק חלילה ללא תורה; כל זאת כדי להראות לנו מהי ערכה של תורה, שלא נאמר: “סיימנו לקרוא בה, אפשר לנוח…”
לו רק היינו מבינים מהי ערכה, כמה היא משפיעה על העולם, על ארצנו ועל עצמנו, ספק אם היינו נחים ממנה. אמנם ללמוד בה כל היום, הדבר אינו קל. אך אם ניתן דעתנו עליה ונכניס אותה לחיינו, נשלב אותה ביומנו ונעריך את ערכה הרב, נזכה לאושר אמיתי! אושר של לימוד מוסר ודרך ארץ, מדרשים וסיפורי מופת, הלכות ודינים. אין ערך לטוב שנקבל על ידי לימודה.
אם מישהו יבוא וימעיט בערכך על זה שאתה לומד תורה, אל תתרגש, הוא לא מבין. אתה עוסק בתורה אלוקית, תורה שנתנה לנו מן השמים!
שמח בחלקך, כי חלקך נאה ביותר…!
כניסת החג והדלקת נרות זמן ת”א: 18:13 יציאת החג 19:06
חג שמח!

Traducción

Con la ayuda de Dios

Asamblea del octavo día ❤

En Simjat Torá todos estaremos felices de haber terminado de leer la Torá e inmediatamente el mismo día la comenzaremos de nuevo, para que no haya espacio vacío, Dios no lo quiera, sin Torá; Todo esto para mostrarnos cuál es el valor de la Torá, que no se dice: “Hemos terminado de leerla, puedes descansar …”

Si tan solo entendiéramos cuál es su valor, cuánto afecta al mundo, a nuestro país y a nosotros mismos, es dudoso que hubiéramos descansado de él. Aunque estudiarlo todo el día, no es fácil. Pero si damos nuestra opinión sobre él y lo traemos a nuestra vida, lo integramos en nuestro diario y apreciamos su gran valor, ¡tendremos la verdadera felicidad! Felicidad de estudiar moralidad y Derech Eretz, Midrashim e historias, leyes y leyes ejemplares. No hay valor para el bien que recibimos al aprender.

Si alguien viene y te subestima por estudiar Torá, no te entusiasmes, no te entiende. ¡Se trata de una Torá divina, una Torá que nos fue dada desde el cielo!

Feliz con tu parte, porque tu parte es muy guapa …!

Entrada de la festividad y encendido de velas Hora Tel Aviv: 18:13 Salida de la festividad 19:06

¡Felices fiestas!

 

Fuente: May Golan

Radio World Powered By : radioworld.com